Do plánování nové podoby Městské hory se může zapojit veřejnost

Pohled z Městské hory v Berouně Foto: Petra Stehlíková

BEROUN – Co máte na berounské Městské hoře rádi? Co se vám naopak nelíbí? A co vám tam chybí? O to a mnohem více se budete moci podělit během participativních setkání. Ta se uskuteční již v průběhu října.

Městský participativní proces má za cíl získat podněty k budoucí podobě Městské hory přímo od jejích uživatelů. Městská hora je oblíbenou lokalitou a má vliv na životní prostředí, kvalitu života obyvatel a celkovou identitu Berouna. Zapojení veřejnosti umožní získat cenné názory a podněty od těch, kteří mají přímý zájem na tom, jak se bude Městská hora rozvíjet.

Občané Berouna budou mít možnost přispět svými znalostmi a osobními zkušenostmi, které urbanisté a architekti nemusí mít, a přinést tak nové perspektivy a inovativní nápady do plánování. Participativní aktivity dají prostor pro sdílení informací o historickém i společenském významu Městské hory a umožní navrhnout, jaké prvky by měly být zachovány nebo obnoveny.

Pro aktuální informace o termínech a náplni participativních aktivit sledujte webovou stránku www.mestskahoraberoun.cityupgrade.czNa stránce máte také možnost kdykoliv zanechat své nápady pro Městskou horu.

Nashromážděné názory obyvatel zapracuje organizátor architektonické soutěže do samotného zadání soutěže, aby z nich soutěžící architekti mohli čerpat při tvorbě svých návrhů. Výsledkem tak budou soutěžní návrhy, které odráží potřeby občanů, respektují kulturní hodnotu místa, a zároveň odpovídají technickým možnostem lokality.

S ohledem na významnost Městské hory pro Beroun jsou do procesu přizváni také relevantní klíčoví aktéři města – místní spolky, neziskové organizace, zástupci místních škol a orgány veřejné správy včetně samotného městského úřadu. Tyto subjekty zajistí odborný pohled na současný stav Městské hory a poskytnou kvalitní podklady pro tvorbu zadání soutěže.