Digitální technické mapy zrychlí a zjednoduší řízení

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Stejně jako ostatní kraje i ten Středočeský oficiálně spustil informační systém Digitální technické mapy (IS DTM). Novinka se postupně stane pomocníkem nejen měst a obcí, ale i občanů, kteří si budou moci rychle a zdarma ověřit, které inženýrské sítě vedou třeba v blízkosti jejich parcely.

Lidé v systému najdou i základní prostorovou situaci (ZPS). Digitalizací se řada řízení zrychlí a zjednoduší. Web ukáže i to, která ochranná pásma k daným sítím se pozemku dotýkají. Ulehčení mapa přinese i úřadům a dalším dotčeným institucím. Důležitou částí mapy je i polohopis (ZPS), který je zároveň mnohem podrobnější než katastr. A zatímco katastr zachycuje právní stav území, DTM říká, jak území skutečně vypadá a detailně jej popisuje.

Na přípravě Digitální technické mapy spolupracoval Středočeský kraj s hlavním městem Prahou, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.