Dětský desetiboj zahrnuje deset stanovišť

Sokol Lety Foto: Petra Stehlíková

LETY – Dětský desetiboj je pro děti od pěti do čtrnácti let připraven v areálu letovského Sokola. Akce začíná 28. června v 8 hodin ráno a děti budou plnit sportovní disciplíny na deseti stanovištích.

Děti budou zkoušet například vrh koulí, skok do dálky, hod oštěpem, překážkový běh, sprint a další. V minulých letech se této sportovní akce účastnilo kolem 60 až 80 dětí. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na webu www.sokollety.cz.