Děti z Radotína a okolí poprvé slavily u biotopu

Foto: MČ Praha 16

Letošní ročník dětského dne zažil velkou premiéru: poprvé v historii se konal v areálu Biotopu Radotín a jeho těsné blízkosti. Přilákal početnou skupinu přes 600 dětí.

Obrovskou účast podtrhlo krásné letní počasí, ve kterém voda přírodního jezera atakovala 23 °C a také velmi pestrý program.

Letošním mottem byla strašidla pod přátelským vedením Velkého Hejkala ve skvělém obsazení Petra Pištěka z Petrpaslíkova divadla. Ten společně s malými návštěvníky oslavil své 999. narozeniny. Jen „o pár let“ mladší Bezhlavý rytíř díky dětem a jejich neskutečné píli při výrobě kouzelných strašoplašných květin konečně, asi po čtyřech staletích (sám si to přesně nepamatoval), zase svou hlavu našel a pevně nasadil – teprve pak se ukázalo, že se s touto postavou ztotožnil radotínský purkmistr Karel Hanzlík.

Program probíhal kolem celé přírodní nádrže, hry a všemožná klání si připravily spolky, sdružení, školní zařízení i kluby, jazyková škola a řada dalších organizací, dokonce i samotná vodní hladina se na chvíli stala divadelním jevištěm. V protilehlém areálu Beach arény Radotín byla připravena volejbalová školička, za protipovodňovou stěnou si děti mohly prohlédnout historickou i novou techniku radotínských hasičů, zastřílet si barevnými kuličkami pod pečlivým dohledem strážníků či si vyzkoušet své cyklistické i možné budoucí golfové dovednosti.

(red)