Domov v Berouně by měl dostat nové vybavení

Foto: KÚSK

Krajští radní schválili záměr, podle kterého by Domov dětí a mládeže v Berouně měl získat nové učební vybavení. Spolu s vybavením do SOŠ a SOU v Nymburce náklady přesáhnou 9,5 milionu korun.

Osmdesát pět procent z uvedené částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), pět procent příspěvek ze státního rozpočtu a zbytek doplatí Středočeský kraj.

Domov dětí a mládeže Beroun by měl do konce tohoto roku získat vybavení do chemicko – fyzikální laboratoře, do polyfunkční modelářské dílny a do učebny ICT a digitálních technologií. „Nové přístroje, nábytek, nářadí a další věci by měly zlepšit podmínky pro výuku na školách a zároveň by se měla zvýšit uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce. Pomoc školám je jednou z priorit této krajské vlády,“ okomentoval stavební úpravy škol a nákup nového vybavení radní pro oblast vzdělání a sportu Jan Skopeček.  Součástí projektu je i zlepšení podmínek pro tělesně postižené školáky nebo návštěvníky domova. Organizace by měla získat pásový schodolez a univerzální mechanický vozík.

Ve schváleném záměru je kromě berounské instituce i SOŠ a SOU Nymburk, která získá nové vybavení do učeben cizích jazyků, matematiky, ručního zpracování kovů a elektrotechniky. I v této škole projekt počítá s úpravou učeben tak, aby se zlepšila dostupnost vzdělání pro tělesně postižené školáky.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová uvedla, že kraj se v budoucnu bude snažit podpořit více podobných projektů. Nyní čeká, zda žádosti na projekty uspějí v IROP.

(red)