Děti se zábavnou formou učily základy gymnastiky

Foto: archiv centra
Foto: archiv centra

O podzimních prázdninách proběhl v prostorách Jojo Gymu v Dobřichovicích sportovní příměstský minitábor. Akce se zúčastnilo přibližně 30 dětí z Dobřichovic a okolí ve věku 7 až 13 let.

Tábor byl koncipován tak, aby si děti zábavnou formou osvojovaly základy všeobecné gymnastiky, rozvíjely obratnost, koordinaci a vyzkoušely si cvičení na gymnastickém nářadí. Část lekcí se věnovala posilování, zpevňování, správnému držení těla a funkčnímu zapojování svalstva. Děti tak pracovaly na své kondici a zároveň se dozvěděly i praktické informace o fungování vlastního těla. Aby byl program dostatečně rozmanitý, doplnil ho výcvik lezení na lezecké stěně a pro ty menší i o hraní v dětské herně.

Sportovní dny a příměstské tábory jsou v dobřichovickém centru součástí koncepce sportu pro všechny. Akcí se mohou zúčastnit děvčata a chlapci, kteří se věnují gymnastice, ale také ti, kteří upřednostňují jiné sporty, nebo nesportují vůbec. Ale chtějí si cvičení vyzkoušet.

V neposlední řadě se těmito programy centrum snaží pomoct rodičům, kteří o školních prázdninách hledají aktivní náplň pro své děti. Průběžné informace o aktuálním dění a nabízených kurzech a programech najdete na Facebooku a webových stránkách.

(ldp)