Šaroun: Děti jsou k hudbě vnímavější, než si myslíme

Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobřichovice. Foto: Archiv školy
Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobřichovice. Foto: Archiv školy.

Skladatele Jaroslava Šarouna jsme krátce vyzpovídali ještě před koncertem 20. října v Dobřichovicích, kde zazní jeho písně v podání žáků místní základní umělecké školy.

Jak jste se dostal k tvorbě písní pro děti?
Koncem sedmdesátých let vybídl Svaz skladatelů autory, aby věnovali větší pozornost tvorbě pro děti. Doma jsem měl patřičnou motivaci v dceři Lence, které bylo tehdy sedm let. Navíc žena pracovala ve školce, kde se poctivě věnovala hudební výchově. Navštívil jsem knihovnu, kde mne oslovily básničky F. Branislava, J. Čarka a V. Kabourka, a na vybrané texty jsem složil 47 písniček rozmanité náročnosti. Jsou psané s klavírním doprovodem, ale pár z nich může doprovázet i flétna nebo zvonkohra. Některé na sebe i navazují, jako celek ale nejsou určeny k soubornému provedení. Výběr ze sbírky má být podřízen kontrastu a schopnostem dětí.

Čím jsou písně charakteristické?
Nechtěl jsem se podřídit primitivismu, který byl ve skladbách pro menší děti často obvyklý. I při ohledu na přístupnost jsem se snažil dát prostor melodické lince při souladu s textem s rozmanitým doprovodem.

Jak vnímáte hudbu pro děti a vztah dětí k hudbě?
Pokud jde o hudbu, jsou děti často vnímavější, než si myslíme. Hodně záleží, jakou hudbou jsou obklopeny. Z toho se odvíjí jejich vnímání, schopnosti i chuť ji poslouchat. Naším přáním je, aby děti zpívaly s radostí a zpěv jim přinášel potěšení.

Pozvánka na koncert
Písně Jaroslava Šarouna zaznějí na koncertu Na hlubině 20. října od 19 hodin v sále MUDr. Fürsta v Dobřichovicích. Zazpívají je žáci pěveckého oddělení místní základní umělecké školy pod vedením Oldřišky Richter Musilové. Na klavír je doprovodí Eugenie Koblížková a Ivana Kylarová. Vstupné je dobrovolné.

Kdo je Jaroslav Šaroun
Profesor sólové korepetice na Hudební fakultě AMU a emeritní člen České filharmonie (v řádných úvazcích dříve též na Státní konzervatoři a v Národním divadle) se narodil v roce 1943 v Dobrušce. Od svých třinácti let žije v Dobřichovicích. Zde se pravidelně podílí na realizaci koncertů a besed s významnými osobnostmi. Pamětníci vzpomínají i na skladbu mužů, kterou naši sokolové cvičili v roce 1980 v Hostivicích, v Jílovém a na Strahově. Šarounovy symfonické i komorní skladby zazněly na podiu i v rozhlase.

(hej)