Datová schránka a heslo

Datová schránka a hesloNeuplynulo ani půl roku a datová schránka se dostává do naší rubriky znovu. Tentokrát s poněkud rozporuplnou náplní. Jen připomeňme, že datová schránka je dnes povinně aktivovaná pouze pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, ale s největší pravděpodobností bude dříve či později součástí běžného života každého občana.

Novinkou pro mnohé uživatele je právě heslo. Ne že by snad provozovatel služby Česká pošta nebo zřizovatel Ministerstvo vnitra ČR něco změnily, ale zajímavost vyplývající z pravidel používání se ukazuje až nyní. Heslo, podobně jako u jiných služeb, si musí uživatel do nějaké doby po zřízení služby změnit. To je poměrně logický krok, heslo je zpravidla generováno automaticky a skládá se z nesmyslné kombinace znaků. Jaké je ovšem překvapení uživatelů, kteří se schránky přihlásí tři měsíce po její aktivaci? Systém nahlásí, že si uživatel doposud nezměnil heslo. Pochopitelně následuje volání na infolinku, kde se uživatel dozví, že heslo si sice při aktivaci změnil, ale bude to nyní muset dělat pravidelně každé tři měsíce.

Pracovník Ministerstva vnitra ČR, který si nepřál uvést své jméno, nám sdělil, že si nemyslí, že by změna hesla každé tři měsíce měla zvýšit bezpečnost přístupu do datové schránky. Návrh nastavení bezpečnostní politiky, do které patří i změna hesla, navrhl externí bezpečnostní expert a celý provozní řád schválila blíže nespecifikovaná skupina ministerstva.

Pokud vezmeme v potaz už skutečnost, že uživatelské jméno není u datové schránky volitelné a nevytváří žádné srozumitelné slovo, a přidáme k tomu nutnost pravidelné změny hesla čtyřikrát ročně, je datová schránka od běžného občana hodně vzdálena. Myslí si to ale také Ministerstvo vnitra?

(mn)