Chraňte majetek sobě i svým sousedům, vyzývají policisté

DOLNÍ BEROUNKA – Policie České republiky připravila preventivní projekt, který představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Lidé se mají zabezpečit pouze kvalitními certifikovanými produkty, což významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů a odrazuje pachatele od jejich napadení. Zároveň je cílem projektu probudit v lidech všímavost na ohleduplnost a také to, aby nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich okolí děje a aby v případě jakéhokoliv protiprávního jednání volali tísňovou linku Policie ČR na číslo 158.
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na sociálních a webových portálech Policie ČR a spolupracujících subjektů.