Připravte se, výluky na železnici nanovo začínají v březnu

Foto: Petra Stehlíková

DOLNÍ BEROUNKA, BEROUNSKO – Na výluky a zpožďování vlaků jsme si za poslední měsíce při cestování mezi Berounem a Prahou snad i trochu zvykli. Je to daň za nutnou rekonstrukci. Trpělivost ale potřebujeme i do dalších let, rekontrukce ještě neskončila.

Provoz na naší trati organizuje ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), který musí spolupracovat jak s Českými drahami, tak se Správou železnic. Podle tiskového mluvčího ROPID Filipa Drápala nedojde v příštím roce k žádným výrazným změnám. Zlepšení celkového provozu se tak dočkáme zřejmě až po kompletní rekonstrukci za několik let.

Jak často vlaky jezdí v současné době a na kterých úsecích trati 171?
Na trati číslo 171 je zaveden interval 15 minut ve špičkách a 30 minut mimo špičky v úseku Praha–Řevnice, úsek Řevnice–Beroun má interval 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo ně. S ohledem na výlukovou činnost ve stanici Praha-Radotín nejsou ani od změny jízdního řádu v provozu vlaky v nejkratší trase Praha hl. n. – Praha-Radotín.

Vlaky měly v prosinci stále zpoždění, i když to bylo mnohem lepší než během loňského léta. Proč k nim tak často dochází?
Důvody jsou obdobné jako v létě, probíhající výluková činnost v kombinaci se silným zatížením trati regionální a dálkovou dopravou. Situace se zlepšila díky opatření přijatému již v prosinci, kdy se prodloužily doby obratů osobních vlaků. Navíc dochází k postupnému utlumení výlukové činnosti v úseku Beroun–Zdice. Ta měla vliv na dálkovou dopravu, jež přenášela zpoždění na regionální vlaky. 18. prosince skončila také výluka traťové koleje mezi stanicí Praha-Smíchov a Chuchlí, takže došlo k další stabilizaci provozu.

Devátého prosince byl dokončen mostní oblouk v Radotíně. Mají cestující i díky tomu naději na více vlaků a méně zpoždění?
Jedná se o dokončení pouze jedné z mnoha částí stavby, stavební práce budou pokračovat v samotné stanici už zkraje nového roku. S dočasným vlivem výluk je třeba počítat až do doby dokončení (předpoklad v roce 2022), nicméně je pravda, že výluková činnost (a zejména výluky traťových kolejí) se naplno rozběhne asi až v polovině března, do té doby očekáváme relativně stabilní provoz (samozřejmě nelze vyloučit výskyt dílčích zpoždění vlivem zdržení dálkové dopravy, případně mimořádných událostí).

Jaké jsou tedy plány na rok 2021?
S ohledem na výlukovou činnost nelze předpokládat žádné významné změny, hlavním úkolem bude zejména snaha o maximální eliminaci dopadů z výlukové činnosti.

Mnoho cestujících se ptá, zda by nepomohlo zavedení autobusové linky kopírující trať číslo 171, tedy Praha–Beroun, případně třeba jen Praha – Zadní Třebaň. Je to reálná představa?
S ohledem na stav a kapacitu silniční infrastruktury a současně velice silné frekvence cestujících není tato myšlenka reálná. Počty cestujících jsou takové, že pro jejich převedení do autobusů by byly třeba řádově desítky vozidel, což není realizovatelné s ohledem na kapacitu vozového parku a řidičů.

Od 13. prosince platí nový jízdní řád. K jakým hlavním změnám došlo?
Zásadní změnou je obnovení průjezdného modelu na lince S7, kdy vlaky budou opět projíždět skrz Prahu hl. n. na trať č. 011 ve směru Český Brod. K tomuto kroku bylo možné přistoupit s ohledem na zimní technologické přestávky na stavbách, situaci budeme pečlivě sledovat a v případě přenášení zpoždění mezi jednotlivými tratěmi budeme adekvátně reagovat (opětovné zkrácení linky S7 do trasy Beroun – Praha hl. n.).

Kdy bude celý úsek až do Berouna skutečně hotov?
Dokončení celé trati je determinováno realizací dílčích staveb, především z hlediska projednání nejproblematičtějšího úseku Černošice–Karlštejn, kde v současné době probíhá zpracování přípravných dokumentací. Zásadní bude otázka jejich projednání s místními samosprávami a občany, proto je termín v současné době poměrně nejistý. Správa železnic nicméně počítá s obdobím 2023–2026. Zásadní otázkou však bude koordinace jednotlivých staveb, aby byl zajištěn adekvátní a dostatečně stabilní rozsah provozu. V tomto směru budeme ve spolupráci s naší partnerskou organizací IDSK se Správou železnic dále jednat.

Připravované etapy optimalizace:

  • Černošice (včetně) – odb. Berounka (mimo): proběhne proces EIA, předpokládaná realizace 2024–2026, cena 3 mld. Kč
  • Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně): letos předpoklad územního rozhodnutí, termín realizace 2023–2026, cena 7,9 mld. Kč
  • Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo): zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, termín realizace 2022–2024, cena 1,6 mld. Kč

Výlukový jízdní řád najdete zde.
Běžný jízdní řád při neomezeném provozu vypadá takto.

Lucie Hochmalová