Jaké příznaky lze považovat za projevy demence?

Depresi lze definovat jako patologicky smutnou náladu, která svou hloubkou, délkou ani trváním neodpovídá daným okolnostem. Patří mezi závažná psychická onemocnění. Ne každou poruchu nálady lze ovšem označit jako depresi.

Depresivní poruchy mají výrazný vliv na kognitivní (poznávací) funkce a bývají často mylně považovány za fyziologický proces stárnutí. Jsou jednou z nejčastěji se vyskytujících a nejzávažnějších poruch seniorského věku.

Nejvíce ohroženou skupinou osob jsou senioři žijící sami, s nižším vzděláním a bezdětní.

U osamělých osob je důvodem vzniku deprese především ztráta smyslu života. Deprese může být vyvolána také ztrátou sociálních vazeb. Důležité je sledovat varovné signály, mezi něž patří sociální stažení, úbytek zájmů, pocit zbytečnosti, beznaděje, nedodržování režimu, porucha pozornosti, psychomotorické zpomalení, snížení schopnosti myšlení a rozhodování.

Při depresi se mohou objevit příznaky demence, mluví se o „depresivní demenci“, která může být rizikovým faktorem pro degenerativní demenci. Demence z deprese někdy je přechodným stadiem nebo fází vývoje choroby od deprese bez demence k degenerativní demenci. U 20 až 50 % pacientů s Alzheimerovou chorobou je přítomnost deprese prokázána a je pokládána za rizikový faktor vzniku tohoto onemocnění.

V případě jakýchkoliv příznaků konzultujte se svým lékařem.

Poradna pro zdravé stárnutí
Proč se ptát odborníků na demence Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro danou problematiku a rovněž lékaři různých specializací poradí všem, kteří mají podezření, zda u jejich blízkých nemůže být důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zajistí testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.