2013

DOBNET zpravodaj 7/2013

Ke hlavnímu tématu našeho červencového, prázdninově odpočinkového, čísla DOBNET Zpravodaje nás inspirovaly právě probíhající kulturní akce v našem regionu. Ať u jde o Dobřichovické divadelní slavnosti, či o akce v Lesním divadle v Řevnicích, náš region může být na kulturní dění pyšný. Přinášíme Vám proto souhrn ochotnických divadelních akcí a představení, které můžete v létě navštívit. Rozhodně je z čeho vybírat.
Více …

DOBNET zpravodaj 6/2013

Do přípravy červnového vydání DOBNET Zpravodaje nám tak trochu zasáhly povodně, a proto jsme se rozhodli věnovat aktuální zpravodajství především jim. Hlavním tématem aktuálního čísla je problematika, kterou řeší obce v okolí hlavního města, a sice vztahy s developery. Jaká je situace v našem regionu a jaké projekty se chystají. O to se zajímala Lucie Paličková.
Více …

DOBNET zpravodaj 5/2013

Květnové číslo Zpravodaje, které vychází právě dnes, věnujeme případu, který zná snad každý. Ne každý ale ví, že jedno z nejkontroverznějších a zároveň nejpůsobivějších děl české televizní tvorby má základ v našem regionu. Jeden z nejznámějších dílů seriálu 30 případů majora Zemana, díl Studna, má předlohu v rodinné tragédii, která se odehrála nedaleko od nás. Vydali jsme se po stopách vonoklaské rodinné vraždy a sebevraždy a zjistili, co všechno si filmaři vymysleli a co naopak zůstává děsivou pravdou.
Více …

DOBNET Zpravodaj 4/2013

V dubnovém čísle Zpravodaje jsme se rozhodli zaměřit na téma, které se bytostně dotýká většiny z nás. Česká pošta je vnímána jako jeden z posledních socialistických molochů. Ale i Česká pošta se postupně modernizuje a mění. Některé z těchto změn se především menších obcí dotknou docela bolestně. Kterým pobočkám v našem regionu hrozí omezení, změny či zrušení se dozvíte právě z aktuálního čísla Zpravodaje.
Více …

DOBNET Zpravodaj 3/2013

V Berouně tento týden probíhá mezinárodní setkání odpůrců hydraulického štěpení při těžbě. Její účastníci požadují úplný zákaz používání této technologie. Debata, která se bytostně dotýká našeho regionu, je ale trochu diskvalifikována malou znalostí tématu. Rozhodli jsme se proto přispět k informovanosti o problému a věnovat hydraulickému štěpení hlavní téma březnového DOBNET Zpravodaje. Dali jsme slovo vědci z Ústavu mechaniky hornin Akademie věd a některé jeho informace zkusili ověřit a zasadit do kontextu. Cílem tohoto čísla je přispět k tomu, abychom o těžbě mluvili spíše v argumentech, nikoliv v emocích.
Více …