DOBNET zpravodaj 1/2013

Nový rok začal. A jak to tak někdy bývá, přinesl některé změny. Dovolte, abych se s vámi rozloučila, i když nerada. Ráda bych popřála vám i DOBNET zpravodaji v novém roce co nejvíce pozitivních kroků a rozvoje. Vám, našim čtenářům, navíc pevné zdraví a vzájemný respekt a sounáležitost s lidmi kolem vás. Ať je ten nový rok prostě lepší.

DZ1_2013e