Řevnice třídí nejlépe

Řevnice třídí nejlépeKrajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky již VIII. ročníku soutěže obcí „My třídíme nejlépe“.

Soutěž se konala v rámci projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“ na období let 2009 až 2012 a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do systému EKO-KOM, v jehož rámci je na území ČR zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění a recyklace.

Vyhlášení výsledků letošního ročníku se konalo v restauraci Žofín 18. prosince 2012 a ceny jednotlivým vítězným obcím z celkového počtu 1 131 středočeských obcí, které se do soutěže zapojily, předali pan PhDr. Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství a paní RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. V rámci soutěže je hodnoceno je čtvrté čtvrtletí roku 2011 a první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2012.

V každé velikostní kategorii obcí se hodnotí za každé časové období celková výtěžnost papíru v nádobovém způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost papíru v ostatním způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost plastu v nádobovém i ostatním způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost skla (čiré i směsné) celkem v nádobovém i ostatním způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí) a dostupnost veřejné sběrné sítě, ta je dána dosažením maximálního limitu pro počet obyvatel na průměrné sběrné místo a současně dosažením minimálního limitu pro instalovaný objem průměrného sběrného místa. Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo směs, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. Minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa se stanoví jako podíl součtu instalovaného objemu všech sběrných nádob na papír, plast a sklo směs, a počtu obyvatel v obci (dle statistiky ČSÚ). Dále se zkoumá efektivita sběrné sítě (tj. poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu a celkovým obslouženým objemem sběrových nádob a pytlů), zavedení dvojkomoditního sběru skla v obci (sběrové nádoby zvlášť pro čiré a barevné sklo), zavedení sběru nápojových kartonů a zajištění odděleného sběru kovových odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě, mobilním sběrem organizovaným v rámci systému obce.

Město Řevnice se v kategorii 2000 – 10000 obyvatel umístilo opět na prvním místě před Průhonicemi a Jesenicí u Prahy. Tento výsledek je pro občany dobrou vizitkou, pro samosprávu stimulem pro další vylepšování odpadové politiky města.

Tomáš Hromádka

s využitím webu Středočeského kraje