Březová alej narazila na odpor občanů

Březová alej narazila na odpor občanůBěhem čtyřiadvaceti hodin vznikla a na dobřichovickou radnici dorazila petice proti výsadbě bříz v Jiráskově ulici.

Občanská iniciativa obyvatel vznikla na protest proti záměru výsadby bříz v Jiráskově ulici. Přestože se občané dozvěděli o této výsadbě až v tom momentu, kdy byly kopány díry pro stromy v odpoledních hodinách, neuvěřitelně rychle vznikl velký odpor proti výsadbě bříz, včetně petice a jejímu předání následující den starostovi obce.

Je pro mne velkým překvapením a zároveň potěšením, že se v této souvislosti objevila občanská iniciativa v Jiráskově ulici, včetně realizace a podepsání petice občanů a to do 24 hodin od zjištění úmyslu výsadby stromů Za tuto občanskou iniciativu jsem nesmírně rád a dovoluji si poděkovat všem zúčastněným občanům za to, že nejsou neteční k problémům životního prostředí v Dobřichovicích.

Dovoluji si shrnout výhrady k záměru výsadby:

a) Bříza – vysoce alergenní pyl a velmi problematický úklid (několikrát v týdnu, což má vliv i na vzhled ulice, může mít vliv i na náklady obce, na úklid obcí, pokud občané nebudou úklid provádět). Státní zdravotní ústav v Ostravě ohledně pylových alergií na svých stránkách uvádí: Typické pro jarní sezónu je výskyt v ovzduší pylu kvetoucích stromů. K těm nejvíce alergenním pylům patří pyl lísky, olše a břízy. Méně alergenní je pyl topolu, jasanu, vrby, javoru, tisu, habru, dubu a ořešáku. Málo alergenní je pyl jehličnanů (smrk a borovice).

b) Alej jednotných stromů – občanům připadá, že návrh byl vytvořen od stolu a nebyl diskutován s občany

c) Občané nejsou proti výsadbě stromů, ale rádi by, aby vysazované stromy kompozičně zapadaly do již vzrostlé zeleně v jednotlivých zahradách a nejsou přesvědčeni, že tohoto je možno dosáhnout výsadbou jednotných stromů v souvislé řadě, ale je možno toho dosáhnout výsadbou jednotlivých druhů stromů, respektujících již vzrostlou zeleň v jednotlivých zahradách

d) Výsadba stromů nerespektovala uvažované záměry majitelů pozemků v Jiráskově ulici (např. nové vjezdy na pozemky, ….)

Je třeba poděkovat starostovi obce a tajemníkovi obce, že přes rozhodnutí rady, respektovali připomínky občanů a rozhodli, že výsadba bříz nebude uskutečněna.

V této souvislosti byl předán starostovi obce seznam stromů, jejichž pyl je alergenní a to z internetových stránek Státního zdravotního ústavu v Ostravě.

Vážení občané, budete-li uvažovat o výsadbě nových stromů, vezměte to prosím v úvahu. Děkuji.

Ing. Oldřich Nepraš, původně publikováno v dobřichovickém Informačním listě