Děti z Lumku vyzkoušely řemesla

Děti z Lumku vyzkoušely řemeslaDěti se velmi rychle učí zejména tehdy, mají-li příležitost si probíranou látku zažít.

Na tuto zásadu v Lumku velmi dbáme a odměnou jsou pro nás rozzářené oči dětí. Jeden ze zimních týdnů jsme nazvali řemeslný. S dětmi jsme si povídali o řemeslech a povoláních a také jsme hned skutečné řemeslníky navštívili.

Takže jsme s dětmi montovali šrouby na kolech v autodílně pana Halenky v Dobřichovicích, sledovali jsme, jak vznikají na hlavách maminek a babiček v kadeřnictví kudrliny, zahráli jsme si na skutečného traktoristu atd.

Musím předeslat, že opravdu patří obrovský dík odvážným řemeslníkům a podnikatelům, kteří nás do svého království pustili a dětem na jejich zvídavé otázky odpovídali!

Protože Lumek je založen na filozofii waldorfské školky, opírá se poznávání našich dětí mj. o změny v přírodě a fungování přírodních zákonů. Tak jsme teď v zimě ve třídě i venku zkoumali s dětmi sníh. Přišli jsme na to, co se s ním stane, pokud ho zahřejeme, a na základě toho jsme došli i k vysvětlení, proč dochází k povodním.

Nezastupitelné místo mají malá divadélka, která vyrábí paní vychovatelky a pak je také dětem hrají. Skrze divadélka se děti dozvídají o sezónních svátcích a pohádkových příbězích, které se k danému období váží – např. O třech králích.

Barbora Tesařová, www.ilumen.cz