Bezpečně z Karlíka do Dobřichovic už nyní

cyklostezka karlikLéta nás tíží neřešitelný problém bezpečnosti dopravy z Karlíka do Dobřichovic pro pěší a cyklisty.

Protože stavbě chodníku od karlického kostela do Dobřichovic podél hlavní silnice brání soukromé vlastnictví polních pozemků potřebných pro chodník, podařilo se nám situaci alespoň částečně vyřešit vybudováním cyklostezky v náhradní  trase Viničná alej.

Na projekt Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic máme přislíbenou dotaci z ROP Střední Čechy. Partnery projektu jsou Město Dobřichovice, DOBNET, Základní škola a Mateřská škola Dobřichovice.

Nová cyklostezka z ulice Viničná alej v Karlíku vede po bývalé polní cestě do prostoru u sokolovny v Dobřichovicích. Je napojena na hlavní trasy cyklostezek podél Berounky, po nichž se můžete dostat až do Prahy nebo do Berouna. Slouží nejen cyklistům, ale i pěším. Díky její šířce 3 metry se tam vejdou všichni. Všimli jsme si, že ji občané hojně využívají k cestě do centra Dobřichovic za nákupy, na nádraží, děti tudy chodí ze školy a maminky s kočárky i občané na procházku se psy nebo za sportem.

Pro cyklostezku byl zvolen přírodní štěrkopískový povrch, na trase jsou umístěna 3 odpočívadla. Měli jsme obavy, že klasické kovové stojany na kola a dřevěné lavičky dlouho na místě nevydrží, a tak jsme požádali místního sochaře z Karlíka pana Petra Váňu o návrh kamenného vybavení. Jeho nápad umístit na každém z odpočívadel lavičku a kamennou stěnu pro odložení kola z různých druhů materiálu se nám zalíbil. Práci provedl pan Shejbal – Kamenictví v rekordním čase. Tak budete mít možnost si odpočinout na odpočívadle žulovém, mramorovém nebo pískovcovém, kochat se krásným výhledem směrem východním i západním s pohledem na karlický kostel a chvíli rozjímat.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku dobrého díla podíleli.

Marie Sommerová, starostka obce Karlík