Berounka živá a zdravá?

Berounka živá a zdraváAsi většině z nás není lhostejné, jak čistá voda teče v řece Berounce. Převážně rybáři, vodáci a jiní vodomilové, kteří s řekou tráví většinu svého volného času v průběhu celého roku a vědí o ní daleko více než my ostatní, upozorňují jako první na jevy, které řeku nějakým způsobem ohrožují.

Rok 2010 otevíráme právě tématem ochrany čistoty vody v Berounce. V závěru loňského roku se na nás obrátili zástupci místního svazu rybářů, abychom pomohli v medializaci a tím snad i k urychlení řešení havarijního stavu na čistírně odpadních vod (ČOV) v Dobřichovicích.

Děj nabral na obrátkách poté, co se kauza dostala, a to velkým přičiněním rybářů, na program veřejného zasedání zastupitelstva města Dobřichovice. Tam se ukázalo, že čistota řeky zajímá hodně lidí. Rozhodně se jich zúčastnila přesila nad jediným zástupcem firmy Aquaconsult, který se snažil vysvětlit stav na čističce. Zjevně byl psychologickou přesilou zaskočen a nepodařilo se mu ve svém proslovu přesvědčit přítomné, že havárii na čističce firma zvládne.

Nicméně pravdou je, že firma Aquaconsult podnikla během roku krůčky, v posledním čtvrtletí i značné kroky, jak vyřešit problém způsobený především vysokým procentem tuků v odpadní vodě, které na čističku přitekly.

Toto téma nás zaujalo z několika důvodů: Všichni, kdo jsme napojeni na jakoukoli kanalizaci, platíme stočné – tedy platíme to, aby po nás zůstal pořádek. Jedná se o řádově tisíce lidí, kteří mohou kontrolovat, jak jsou jejich peníze vynakládány. A nejenom věřit, že není ničen život v řece a jinde v našem okolí. Zároveň bychom měli dostat informace o tom, je-li námi zaplacená služba vykonávána kvalitně nebo je někde v čistícím procesu nějaký problém. A jak firma, které platíme a je za tento proces zodpovědná, danou situaci řeší. Problém kolem čističky v Dobřichovicích není jen technologický, ale i komunikační. Změníme problém na výzvu?

Barbora Tesařová