Beroun dělá kroky k vyklizení bývalé skládky Lištice

Ilustrační foto: archiv

Kolik bude stát likvidace někdejší černé rozsáhlé skládky Lištice u Berouna, bude zřejmé až po vypracování analýzy rizik a následně i povinné studii EIA.

Ta řeší vliv na životní prostředí a společně s projektovou dokumentací je nezbytnou součástí žádosti o povolení vyklizení pozemku podle veřejnoprávních předpisů (zkratka anglického názvu Environmental Impact Assessment).

Jak vyplynulo z veřejného projednání studie EIA, většina odborníků například z České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a správy CHKO, Krajské hygienické stanice, i soudní znalec z oboru toxikologie a zástupci občanů ze Závodí, Lištice, Jarova, Tetína či Králova Dvora považuje za nejpřijatelnější zachování stávajícího tělesa skládky bez zásahu do její vnitřní struktury.

Jednotlivé kroky vedoucí k vyklizení skládky podniká město Beroun od října 2016, kdy město obdrželo rozsudek odvolacího krajského soudu. Ten navíc stanovil, že město musí vyplatit finanční kompenzaci za neoprávněné užívání pozemku jeho majiteli, a to ve výši 83 tisíc korun spolu s úrokem.

(pan)