Akademie pokračuje přednáškou o památných stromech

Ilustrační foto: archiv

Již ve čtvrtek 19. října v 17.30 se v obecním sále U Kafků v Letech koná přednáška PhDr. Marie Hruškové, autorky televizního seriálu Paměť stromů.

V rámci další lekce nové Letovské akademie představí místní památné stromy, aleje a také seznámí zájemce s jejich významem a ochranou.

Letovské akademiky čekají ještě v tomto roce dva bonusové výhodné výlety se zasvěcenými průvodci například Svatovítský poklad na Pražském hradě.

(pan)