Beseda odhalí, jak to bylo s praotcem Čechem

Z přednášky Letovské akademie. Foto: archiv

Vydat se po stopách praotce Čecha můžete v poslední letošní lekci Letovské akademie. Povede ji profesor Martin Gojda ve čtvrtek 20. prosince od 17.30 v sále U Kafků.

Beseda s rozsáhlou projekcí fotografií z výzkumu a míst nálezů bude věnována leteckému výzkumu Podřipska, jehož výsledky vnášejí nové světlo nejen do tradiční legendy o praotci Čechovi. Významné objevy díky novým výzkumným metodám, k nimž patří snímkování povrchu krajiny kolem Řípu, odhalily velmi staré nálezy, sahající nejen do neolitu ale i do období stěhování národů a příchodu Slovanů na naše území.

Populárně zaměřená přednáška představí i novou knihu Tajemný Říp, kde profesor Gojda shrnuje nové poznatky o překvapivých nálezech na Podřipsku.

(pan)