Chcete poznat plány starosty? Zahrajte si outdoorovou hru

Kaplička v Hlásné Třebani Foto: Petra Stehlíková

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Vedení obce Hlásná Třebaň představuje vize rozvoje pro různé části obce, a proto připravilo pro své obyvatele outdoorovou hru. Díky ní lidé poznají jednotlivé návrhy vize rozvoje obce přímo v terénu.

Zájemci o hru si mohou vyzvednout hrací kartu ze schránky umístěné na dveřích zdejšího obecního úřadu. Poté se mohou podle plánku vydat do obce a jejího okolí a poznávat místa, která chce radnice v budoucnu změnit. Tato místa jsou označena červenými tabulemi a lidé je najdou například na návsi u kapličky, u sokolovny, v místě budoucího sportovního parku Ve Vrbičkách, na nové návsi u obecního úřadu, u obou jezů a na dalších místech u řeky Berounky, u Černé skály nebo u hřbitova. Hra potrvá do konce května.

Podle stavebního zákona musí všechny obce, které zpracovaly územní plán před rokem 2007, zpracovat zcela nový územní plán. To se týká i Hlásné Třebaně, která se v prvním kroku rozhodla zpracovat celkovou koncepci rozvoje území obce. „Chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce, ve které se shodneme, kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času, jak řešit zklidnění dopravy, parkování, odvody dešťových vod a další témata,“ uvedl starosta Tomáš Snopek.