Známý jeskyňář bude vyprávět o Slovenském krasu

Foto: z archivu jeskyňáře

DOBŘICHOVICE – Atraktivní přednáška s promítáním bude pod názvem Objevování jeskyň Slovenského krasu k vidění 7. prosince od 18:30 hodin v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích. O jeskyních pohovoří Gabriel Lešinský.

Tento známý slovenský speleolog objevil loni v létě, spolu s dalšími členy košického speleologického klubu, ve Slovenském krasu novou propast. Narazili na ni náhodou při povrchovém průzkumu. Propast dostala jméno Mala Gazina a byly v ní nalezeny lidské kosti pravděpodobně z pozdního středověku.

Foto: z archivu jeskyňáře

A co ještě během přednášky uslyšíte? „Klasický, respektive planinový kras je teoreticky i naoko jednoduchý, triviální fenomén. Mnohem těžší je dostat se do jeho útrob a objevit v něm dosud naprosto neznámou jeskyni. Jednou za deset let se v našich končinách sice ještě stává, že detailní rekognoskací krasového povrchu jeskyňář narazí na zatím neprozkoumanou díru, ale klidně můžeme prohlásit, že tyto časy dávno pominuly. Jeskyni je prostě třeba si vykopat. Dnes to děláme úplně jinak než naši předchůdci, ale zato stejnými, vskutku středověkými metodami. Za posledních 35 let jsme ve Slovenském krasu o rozloze cirka 450 km čtverečních objevili asi 50 jeskyní, lokálně, regionálně i národně významných. O metodách, které se nám při objevování nejvíce osvědčily, je naše přednáška, na niž vás všechny srdečně zveme!“

Akci pořádá Česko-slovenská optika, s. r. o., Dobřichovice.