Zkouška znalosti hub bude zhruba za měsíc

Ilustrační foto: ICP

Pro všechny, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru je určena zkouška hygienické stanice ve spolupráci s Českou mykologickou společností.
Zkouška cílí samozřejmě také na provozovatelé restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy. Koná se v úterý 23. června v 10 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí).

Osvědčení, které prokáže znalost hub, je podmínkou pro prodej volně rostoucích jedlých hub, nebo jejich zpracování k výrobě jídla. Žádosti o zkoušku se vyplňují prostřednictvím online formuláře na webu khsstc.cz. Přihlásit se může osoba starší 18 let s trvalých pobytem ve Středočeském kraji, která je zdravotně způsobilá k této činnosti.

K přihlášce je třeba připojit osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby (odborné vyšetření zraku praktických lékařem) nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu.

Zájemci musí znát i právní předpisy členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin, požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob sběru, třídění, zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Zkoušení musí umět rozlišit jedlé a jedovaté houby podle názorných pomůcek, například atlasu, nejčastějších otrav, zásad prvních pomoci atd.

Za vydání osvědčení se platí 500 korun. Přihlášku je třeba dodat nejpozději pět dnů před zkouškou, tedy 18. června.

(lib)