Ze Všenor na geologickou vycházku

V neděli 11. října pořádají geolog Filip Stehlík a všenorská knihovna další vycházku za novými geologickými zajímavostmi. Naplánována je do jižního okolí Berouna, budovaného horninami svrchního siluru a na nich usazenými vápenci spodního devonu.

Zájemci se proto sejdou přímo na železniční stanici v Berouně v neděli 11. října v 10:15 hodin. Trasa měří zhruba osm kilometrů, přičemž v lomech může být trochu náročnější terén. Občerstvení se nabízí v Tetíně v poslední třetině trasy. Svačina proběhne na některé ze zastávek.

(red)