Zastupitelé budou schvalovat rozpočty

Ilustrační foto: archiv

Poslední letošní zasedání zastupitelů se v týdnu před Vánoci uskuteční například v Řevnicích a Hlásné Třebani. Řevnické se koná v pondělí 16. 12. od 19:00 hodin v prvním patře Zámečku.

Na programu je například schválení rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Řevnice, či přijetí obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlavním bodem je schvalování návrhu rozpočtu na rok 2020.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva je zveřejněna na internetových stránkách města Revnice.cz v sekci Aktuality včetně podkladových materiálů. Veřejné zasedání zastupitelstva Hlásné Třebaně se koná ve čtvrtek 19. prosince od 19 hodin v sále restaurace Česká hospoda. Součástí je i prezentace projektu lávky, prezentace mapového portálu a schvalování rozpočtu na rok 2020.

(pan)