Zastupitelé budou schvalovat přijetí dotací

Ilustrační foto: archiv

V půlce prázdnin, přesně v pondělí 5. srpna se sejdou řevničtí zastupitelé. Veřejné zasedání začne tradičně v 19 hodin v prvním patře budovy místního Zámečku.

Jedním z hlavních bodů programu zasedání je převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice a schválení smlouvy o společné investici, založení vodohospodářského družstva. Současně má být schválena nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na ú ;zemí města Řevnice.

Zastupitelé budou současně schvalovat přijetí tří dotací, na akci Za hudbou do lesa, retenci vody u ZŠ v Řevnicích a na opravu lesní cesty Strážný vrch.

(pan)