Řevničtí zastupitelé budou schvalovat dotaci i dopravní generel

Z minulých zastupitelstev. Foto: archiv

Po letních prázdninách se řevničtí zastupitelé sejdou na veřejném zasedání v pondělí 25. září. Koná se od 19 hodin v 1. patře budovy Zámečku.
Na programu jsou nejen zprávy o činnosti rady města, kontrolního a finančního výboru, ale také přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na vybudování Relaxační louky za vodou, schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí či představení a schválení dopravního generelu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva včetně bodů k programu je zveřejněna na stránkách města. Zasedání je současně nahráváno společností DOBNET, takže přenos mohou zájemci sledovat online.

(red)