Počet Středočechů může narůst až k 1,5 milionu

Ilustrační foto: archiv

Středočeský kraj má v rukou podrobnou analýzu potenciálu obcí pro další rezidenční a populační vývoj. Poprvé zná zastavitelné plochy územních plánů všech „jeho“ obcí. Výsledky jsou alarmující.
Z analýzy, kterou vypracovala Přírodovědecká fakulta, vyplývá, že v kraji je přibližně 333 km2 ploch určených k další zástavbě, což činí 3 % rozlohy kraje.

„Ze všech dosavadních zkušeností plyne, že celková urbanizovaná plocha Středočeského kraje bude dále narůstat. Zastavitelné plochy se budou postupně osidlovat a v územních plánech obcí a měst budou pravděpodobně vymezovány další zastavitelné rozvojové plochy,“ říká k tomu radní Věslav Michalik. K nejintenzivnějšímu působení procesu suburbanizace a následně i růstu počtu obyvatel migrací mladých lidí a zvýšeným přirozeným přírůstkem docházelo v oblastech nejbližšího zázemí Prahy – Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem.

Z celkového rozsahu zastavitelných ploch je 50 až 60 % vymezeno pro rezidenční výstavbu, tyto plochy představují potenciál výstavby 200 až 240 tisíc bytů pro 530 až 630 tisíc obyvatel. „Takový nárůst však není v současných demografických podmínkách a za současné intenzity bytové výstavby možné realizovat v nějakém krátkém čase. Pokud bude tempo výstavby odpovídat historické zkušenosti okolo pěti tisíc bytů za rok, tyto plochy stačí k uspokojení poptávky na dalších více než 40 let, tedy za horizont roku 2060,“ dodává Věslav Michalik.

Podle expertního odhadu založeného na přirozené měně obyvatelstva a domácí i zahraniční migraci můžeme očekávat v následujících 15 letech přírůstek počtu obyvatel ve Středočeském kraji minimálně okolo 10 000 za rok a počet obyvatel přesáhne okolo roku 2030 cca 1,5 milionu lidí. Hlavním zdrojem jsou Praha, ostatní kraje a cizinci. „Předpokládáme, že ani v dlouhodobějším horizontu se nebudou migrační toky mezi hlavním městem a Středočeským krajem výrazně snižovat. Vazby mezi Prahou a jejím okolím se spíše posilují a o to více je potřeba řešit koordinaci mezi metropolí a jejím širokým zázemím,“ dodává Michalik.

(red)