Zastupitelé budou jednat v Letech, Řevnicích i Černošicích

Ilustrační foto: ICP

DOLNÍ POBEROUNÍ – V první polovině března se budou konat veřejná zasedání zastupitelů hned v několika obcích v dolním Poberouní. Jednat budou letovští, řevničtí a černošičtí zastupitelé.

Obec Lety svolala veřejné zasedání zastupitelstva na středu 3. března od 19 hodin. Konat se bude na obecním úřadě. Na programu je projednání několika smluv a dodatků, schválení zadání změny č. 1 územního plánu či studie – lávky přes Berounku.

V Černošicích budou zastupitelé jednat ve stejný den i čas, ale formou online videokonference. Na programu mají mimo jiné rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2021 nebo schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci rekonstrukce střechy zimního stadionu.

Řevnické zastupitelstvo bude také na dálku, v plánu je v pondělí 15. března.

(pan)