Spoje budou jezdit jako o prázdninách

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ POBEROUNÍ – K omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 procent dojde kvůli vládním opatřením od 7. března.

Podle Středočeského krajského úřadu se v naprosté většině případů jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Od pondělí 8. března se omezí školní autobusové spoje. Toto rozhodnutí navazuje na uzavření škol a školek. Jedná se o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin.

Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky. Nyní je „ve hře“ datum 5. dubna 2021.

(pan)