Zasedání zastupitelstva města Řevnice 15. srpna

zastupitelstvoV pondělí 15. srpna proběhne veřejné zasedání zastupitelstva města Řevnice. Zasedání se bude konat od 19 hodin v budově Zámečku. Dobnet TV vám přinese přímý přenos z tohoto jednání.

Návrh programu zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Přijetí dotace 500.000,- Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla
4) Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha
5) Záměr směny pozemku parc. č. 603/2 a části pozemku parc. č. 604 za pozemek parc. č. 596/1
6) Informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem) – host p. Trnka ze společnosti ČEZ
7) Informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému hospodářství města – host p. Kaněra z firmy KAPEX s.r.o.
8) Jmenování na místo soudního přísedícího – D.O.
9) Různé
10) Závěr
Program zasedání bude schválen a popřípadě upraven na začátku zasedání zastupitelstva.