Zasedání černošického zastupitelstva dozná změn

Ilustrační foto: archiv

Novinky v organizaci zasedání zastupitelstva přichystalo nové vedení Černošic. Poprvé by se změny měly promítnout na prvním pracovním zasedání zastupitelstva 28. listopadu.

První zásadní změnou je místo konání – nově budou zastupitelé jednat v městském sále v Centru Vráž. Další změny se týkají průběhu jednání, které by podle starosty Filipa Kořínka mělo být věcné a efektivní.

Na zasedání zastupitelstva budou nově vždy nejdříve zařazeny hlavní body programu, u nichž se předpokládá větší zájem veřejnosti. „Následně se zařadí bod Různé, kde bude možné projednat podněty, které věcně přísluší zastupitelstvu. Veřejnosti nabídneme možnost již před začátkem zasedání ohlásit svůj zájem vystoupit s konkrétním bodem. Bude-li zřejmé, že se jedná o věc, která nepřísluší zastupitelstvu, doporučíme jiný postup,“ uvedl Kořínek s tím, že změny by měly zabránit tomu, aby se jednání zbytečně protahovalo.

Poté se plánuje krátká přestávka. Po ní proběhnou témata – diskuze k nějakému širšímu problému a dlouhodobé prioritě. „Nejlepší způsob, jak může aktivní občan skrze zastupitelstvo něčeho dosáhnout, je oslovit některého zastupitele a jeho prostřednictvím navrhnout svůj bod do programu již předem, včetně důvodové zprávy, příslušných podkladů a návrhu usnesení,“ dodal Kořínek.

Jednání zastupitelstva budou probíhat jako dosud po šesti nebo osmi týdnech, a to střídavě ve středy a čtvrtky, aby se jich mohl účastnit větší počet obyvatel.

(pan)