Žákovské jízdné provázejí zmatky

Žákovské jízdné provázejí zmatkyNový režim zpětného proplácení jízdného v kraji se zadrhl.

Předvolební tahák hejtmana Ratha, který od nového školního roku doznal změny, přinesl další zmatky. Do nově zavedeného systému zpětného proplácení jízdného vnesli nejasnosti samotní krajští úředníci. Na krajském webu vyhlásili a do škol rozeslali podmínky čerpání, obsahující chybu.

Úředníci z odboru dopravy a z odboru školství se mezi sebou špatně dohodli a výsledkem byl pokyn, že ke každé žádosti je třeba doložit i jednotlivé jízdenky. Ten se nakonec ukázal jako mylný.

Odbor školství nejprve rozeslal školám správný pokyn, ve kterém o potřebě doložit jednotlivé jízdenky nic nebylo. Odbor dopravy poté umístil na web informaci, že jízdenky jsou potřeba. Následně odbor školství rozeslal informaci, že se spletl a jízdenky bude třeba doložit. Nyní se na jednotlivé školy posílá omluvný dopis v tomto duchu.

Žáci a studenti mají ve skutečnosti povinnost vyplnit dva formuláře – do 15. října oznámit, že žákovské jízdné budou chtít využít, a následně doložit školou potvrzené záznamy o školní docházce.

jm