Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale hvězda, kterou je třeba rozzářit

Nová škola Lety se v září naplní prvními dětmi. Foto: Markéta Huplíková

LETY – Tak zní motto nové letovské školy, pojmenované ZŠ a MŠ A. B. Svojsíka Lety.  Přinášíme vám pár zajímavostí o budoucí škole. 

Do dnešního dne jsou kromě ředitelky Mgr. et MgA. Romany Šindlářové jisté dvě učitelky 1. stupně – Kamila Hicklová a Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová a přijímací pohovory na učitele dále probíhají, takže při slavnostním otevření školy 31. srpna bude personál školy v plné sestavě. Kolektiv zaměstnanců doplňuje vedoucí školní družiny Eliška Rochusová, Dis. a důležitá osoba každé školy školník Jiří Merhulík. Výchovným poradenstvím a metodikou prevence se bude zabývat Mgr. Markéta Bosáková a speciální pedagožka Gabriela Benešová, kterou znáte z letovské MŠ třídy Včelek. Obě budou pečovat o pohodu dětí ve škole, která si klade za cíl vybrat z moderních koncepcí to nejlepší, vést děti k tradicím a morálním hodnotám, podnítit zvědavost a touhu učit se nové věci. K čemuž odkazuje i motto školy. 

Zvláštnosti školy spočívají v zaměření v rámci vzdělávacího programu Hvězda na dramatickou výchovu, která se bude nejen vyučovat jednu hodinu týdně, ale skrze ni se budou děti učit zážitkem i v jiných předmětech. Tato metoda má vynikající výsledky ve vštípivosti a zažití informací. Škola hodlá využívat ve výuce okolní přírodu a prakticky každý předmět jde názorně vyučovat přímo venku. Od tělesné výchovy, přes prvouku, až po výtvarnou výchovu. Od první třídy se bude také hravým způsobem skrze písničky a scénky vyučovat angličtina.

Škola září jako Hvězda. Foto: Markéta Huplíková

Školu čeká ale další rozšiřování, jak sdělila starostka obce Barbora Tesařová rodičům při besedě: “Studie pro stavbu 2. stupně spolu s tělocvičnou je hotová. Obec nyní s právníky připravuje výběrové řízení na projekt stavby a udělá vše pro to, aby do pěti let 2. stupeň stál.”
Vyučování bude začínat v 8.10, třídy budou po 25 dětech, s celkovou kapacitou 225 žáků, provoz družiny bude od 6.30 do 17.30. Výsledky přijímacího řízení, které proběhlo v dubnu, budou na stránkách a na budově školy zveřejněny 11. května. Ukrajinské děti se budou moci hlásit 15. června.