Bezva léto pro děti v příměstských táborech

Dobrodružná výprava za pokladem, cesta po olympiádách v mnoha metropolích a ochutnávka řady sportů, odvážný život indiánů, pátrání po klokanech i pravé anglické snídani či objevování hudebních tónů z celého světa. To je jen malá ochutnávka táborů škol Jednoho stromu. 

Piráti, vzhůru na palubu!

Nechte děti, ať se stanou vládci všech moří a vydají se na dobrodružnou výpravu za pokladem. Děti čeká stavění lodí, výroba vlajek a triček, budou lovit potravu, vařit na ohni, učit se číst v mapách, orientovat se v přírodě, luštit šifry a zažijí pirátskou bitvu. Malí piráti šikovné holky a kluci, kteří se nebojí doplnit posádku škuneru – se mohou hlásit na můstku 11.–15. července. Pirátský tábor bude určitě bavit.  

Letní a zimní olympiáda

Malá, ale opravdická olympiáda. Malí sportovci si vyzkoušejí nejrůznější olympijské sporty, a to nejen letní, ale podržte se – i zimní! Nebude chybět maraton v podobě výletu a olympijská celotáborová hra, při které děti utuží týmového ducha, procvičí tělo i mysl a hlavně si užijí spoustu legrace! Londýn, Rio de Janeiro, Vancouver, Turín… Přidáte mezi olympijská města i Černošice? Sportovci se mohou postavit na značky od 18. do 22. července

Indiánské léto plné zážitků

Děti utvoří indiánský kmen Jeden strom! Vyrobí totem, ušijí si indiánské šaty, rozdělají ohně, uvaří v kotlíku a budou se toulat divočinou. Poznají život v týpí a budou se starat o poníka. A možná přiletí i Šaman se svými dravci. Po týdnu stráveném v indiánském táboře budou děti odcházet jako mrštní, silní, samostatní, empatičtí indiáni plní zážitků. Do kmene Jednoho stromu mohou vaše ratolesti vstoupit od 15. do 19. srpna.   

Epic discovery aneb Angličtina hrou

Děti poznají anglosaský svět. Jaký sport milují v Austrálii? Jak daleko doskočí klokan? Jaká je tradiční anglická snídaně nebo jak vypadá pravá kanadská divočina? A vše v angličtině.  Spousta her, objevování, učení hrou a výletování v Poberouní. Naší základnou bude areál lesní školy Na Dvorečku, cílem bude svět! Od 11. do 15.7 se vaše děti mohou proměnit v uhlazené Angličany i dobrodružné Australany.   

Vnímejte přírodu všemi smysly

Děti zažijí dobrodružnou cestu přírodou všemi smysly. Netradiční tábor je bude bavit. Chuť a čich prověří na vlastnoručně připraveném jídle v lese, hmat a zrak při vyrábění z přírodnin. Zažijí cachtání v potoce, hry v lese, objevování vodního světa i tajemných míst v okolí. Pátrat budou ve zvířecích stopách, vyzkouší si práci s nástroji, ovčím rounem, barvou. Výprava do hlubin přírody začíná 18. a končí 22. července.

Hudební ateliér

Děti zažijí hudební putování krajinou, kde budou objevovat krásu dechu, zpěvu a věnovat se hře na vlastnoručně vyrobené nástroje. Inspirací jim budou hudební nástroje z různých koutů světa. Stanou se z nich potulní muzikanti putující krajinou. Na hudebním táboře se budou věnovat dechu, hlasu, rytmu a hledání vlastní písně. Dokonce založí lesní kapelu. A to vše venku, v přírodě, s pomocí hudebních, výtvarných a  pohybových her. Své děti můžete nechat naladit na zvuky přírody od 25. do 29. července.

Tábory Jednoho stromu nabízí pestrost a rozmanitost zážitků. Všechny tábory mají zajištěnu stravu. Více najdete na  www.jedenstrom.cz/primestsky-tabor/ nebo volejte 777 258 450.