Zajímavosti o sokole

Zajímavosti o sokoleČtvrtý ročník Sokolení probíhá ve stejný čas na více místech po celé České republice.

Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s nabídkou sportovních aktivit Sokola pro všechny generace v konkrétní lokalitě. Ideou sokolení je spojení pohybu, zdraví, kultury a přátelství.

V Dobřichovicích proběhne Sokolení 25. 9. 2010, čas i program bude upřesněn v září. Pro děti nebudou chybět soutěže a hry, hádanky i tanečky. Pro ženy i muže budou připraveny také sportovní aktivity a další kulturně společenská zábava v celém areálu dobřichovického Sokola.

V Řevnicích Sokolení neproběhne. Ale hned na pondělí 6. 9. v odpoledních hodinách plánuje Sokol Řevnice slavnostní zahájení sportovní sezóny pro děti. Bližší informace k akci budou na letácích i v tisku koncem srpna.

V Sokole Lety také Sokolení neplánují. Nicméně v neděli 19. září, tedy v termínu, kdy sokolení po celé republice bude probíhat, se na hřišti či tělocvičně Sokola Lety uskuteční Leťánkova olympiáda. Olympiáda začne v dopoledních hodinách.

Pár faktů a zajímavostí:

Pražský Sokol byl založen 16. 2. 1862.
Dne 10. 4. 1862 byl přijat návrh sokolského kroje. O 10 dní později byl schválen Tyršův návrh hesla „Tužme se!” vyšitého na prapor jednoty, který navrhl Josef Mánes. Současně s praporem byl schválen i sokolský pozdrav „Nazdar!“ navržený E. Tennerem.

Původ sokolského pozdravu
„Nazdar“ je jeden z ryze českých pozdravů. Začal se užívat při sbírkách na vybudování Národního divadla, kdy lidé chodili po Praze s pokladničkami a nápisem „Na zdar Národního divadla.“ Nebylo místa, kam by se nezašlo s pokladničkou nebo kde by pokladnička nestála. Nesla nápis Na zdar důstojného Národního divadla! a toto heslo letělo z úst k ústům, z Prahy do českých měst i vesnic.
Nápad Josefa Kajetána Tyla vybudovat Národní divadlo se uskutečnil. Lidé pořádali sbírky, zámožnější dávali víc, chudí méně, ale snad každý Čech něčím přispěl – NA ZDAR Národního divadla, Zlaté kapličky…

Organizace a program Sokola
Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice, formálně čtvrté největší občanské sdružení. Má za sebou téměř 150 let existence a to nejen na našem území, ale přes krajanské spolky je rozšířena do celého světa. Je to slušná historie, která ovšem nemůže ubrzdit rozvíjející se rodinu sportů. Těch, které jsou začleněny do aktivit oddílů pod hlavičkou Sokola, je v současné době kolem osmdesáti. Toto číslo čítá nejen klasické disciplíny jako je atletika, gymnastika, fotbal, tenis, ale i jachting, futsal, akrobatický rokenrol, bridž, psí spřežení, sumó aj. Typické pro Sokol je spojení fyzické zdatnosti člověka a jeho účasti na kulturním a společenském životě sokolských jednot (např. v Řevnicích k sokolovně patří místní kino, v Dobřichovicích při sokolovně kdysi působili ochotníci s loutkovým divadlem).

Všestrannost i specializace
Základní organizační jednotkou Sokola jsou tělocvičné jednoty, které se sdružují do sokolských žup. Ústředím je Česká obec sokolská (ČOS). V rámci hesla „sport pro všechny“ probíhají sokolská cvičení v oddílech všestrannosti. Sem docházejí cvičenci bez rozdílu věku a mohou se uplatnit i méně obratní a zdravotně handicapovaní. Činnost cvičitelů řídí metodicky i organizačně náčelnictva mužů a žen ČOS. Sportovně nadaní jedinci dostávají možnost účasti na sokolských i veřejných soutěží a získávají výkonnostní třídy i mistrovské tituly. Již dnes jsou v řadách sokolů také mistři světa a Evropy. O tento úsek se stará odbor sportu ČOS, který také dbá, aby byly metody a formy trenérské práce na výši doby. O výchovu cvičitelů a trenérů pečuje v Sokole Ústřední škola České obce sokolské. O morální působení na cvičence a zájmovou činnost společenskou a kulturní pečují cvičitelé, trenéři a vzdělavatelé.

Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly součástí životního stylu a každodenní potřebou našich občanů. Chce také zaujmout – po nucené odmlce 40 let – své nezastupitelné postavení v životě národa. O správném směru České obce sokolské svědčí i v roce 2004 udělená cena Pierra de Coubertina mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO.

(zdroje: wikipedia, článek Pozdravy z trampského internetového časopisu Stopař, informace z www jednotlivých sokolských jednot a www.sokol-cos.cz) Připravila Barbora Tesařová