Víc dětí v regionu, širší nabídka Lumku

Víc dětí v regionu, širší nabídka LumkuPravidelně každý všední den v týdnu je otevřen klub malých dětí Lumek. Nabízí možnost vzdělávání dětí od 2 let.

Nástup nejmenších dětí je posuzován individuálně.

Program klubu Lumek vznikl na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, programu Školy podporující zdraví Státního zdravotního ústavu a osobnostní a sociální výchovy.

Zároveň má náš program duši – inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na Slavnostech během roku, které navazují na program klubu malých dětí Lumek.

LUMEK NA MOŘINCE
– klid a pohoda v přírodě

Od srpna 2010 je otevřen druhý klub malých dětí Lumek s celodenním provozem, a to na Mořince.

Mořinka je krásná vesnička na kopci nad Lety, 7 minut jízdy autem z Dobřichovic. Máme k dispozici úžasné nové prostory v rekonstruované budově obecního úřadu ve velikosti dobřichovického Lumku. Využívat budeme i přilehlou zahrádku, blízké hřiště a na procházky budeme chodit do nedalekého lesa.

OS Lumen je občanské sdružení, které podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj osobnosti každého z nás, kdo na sobě chce pracovat a Dobřichovice, kde sídlíme, má na dosah. Nabízíme průběžně kurzy, přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace a ruský jazyk.

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/11
V DOBŘICHOVICÍCH
Nabídka kurzů pro děti: Kurz pro předškoláky úterý 15 -16, lektorka: Mgr. Jana Doksanská, školní psycholog

Tento kurz organizovaný formou odpoledního kroužku, kdy se děti se svou lektorkou scházejí každé úterý od 15 – 16 hodin na prvním stupni místní ZŠ. Má za cíl pozitivně naladit dítě na vstup do školy, seznámit ho se školním prostředím i s formou vyučování. Tím se dětem usnadní přechod z mateřské do základní školy. Kurz je celoroční, systematicky koncipovaný, aby na sebe probíraná látka navazovala. Stimulační program 30 setkání od září do května podporuje psychomotorický vývoj dítěte pozitivním ovlivňováním jemné motoriky, pravolevé a prostorové orientace, zrakového i sluchového vnímání – dovedností podstatných pro rozvoj čtení, psaní a počítání.

Angličtina pro nejmenší úterní dopoledne
Výtvarka s keramikou pro předškolní i mladší školní děti úterý odpoledne

Nabídka kurzů a přednášek pro dospělé:Přednášky – Témata podzimních a zimních přednášek zahrnují otázky ohledně školní zralosti dětí – co nepodcenit při přípravě dítěte do první třídy či jaké aspekty zvážit v záležitosti odkladu školní docházky, využití volného času předškolních dětí, letos bude do cyklu přednášek zahrnuta i logopedie. Přednáší Mgr. Jana Doksanská a Mgr. Martina Barchánková.

Aktuálně na září a říjen letošního roku budou pořádány kurzyTrénink paměti a Rétorika. Tyto kurzy mají akreditaci MŠMT. Sledujte nabídku na stránkách www.ilumen.cz v sekci Vzdělávání dospělých.

Připravujeme též kurz Břišní tance a Tvořivé víkendy s výtvarkou(mandaly, rozety, šité hračky, výrobky s ovčího rouna aj.).


NA MOŘINCE
 Výtvarka s prvky waldorfské školky pro děti – harmonická, poklidná práce převážně s přírodním materiálem čtvrtek Informace o Klubu dětí a jiných aktivitách získáte nawww.ilumen.cz, na tel.731488774, nebo pošlete dotaz e-mailem: info.lumen@seznam.cz.