Výlet k potomkům Bivoje do Březnice

Výlet k potomkům Bivoje do BřeznicePrázdniny lákají k výletům, proto vám doporučíme výlet, který vás zajisté nezklame.

Z historie

Počátky malebného březnického zámku sahají hluboko do minulosti. Jeho vznik je spojen s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců, kteří svůj původ odvozovali od bájného Bivoje. Původní gotická tvrz byla tvořena obvodovou zdí, dvoupatrovým obytným palácem a jednopatrovou budovou, která je ve zbytcích dodnes zachována ve zdivu zámku. Březnický zámek s renesanční zahradou vytváří přirozenou dominantu města.

Expozice

Březnická zámecká expozice představuje v rozmanitém objektu historii života jeho význačných majitelů. Bohaté fondy pocházejí ze všech slohových období od renesance po druhou polovinu 19. století. Prohlídka probíhá v několika návštěvních okruzích.

I. návštěvní okruh První okruh představí např. velkou gotickou místnost, která přibližuje stavebně historický vývoj objektu zámku Březnice od pol. 13. století do současnosti. Uvidíte i galerie významných osobností – majitelů březnického zámku. Africký salon obsahuje cenný etnografický materiál, různé druhy antilop, gazel, buvolů, pakoňů a zeber.Jídelna je zařízena jako společenská místnost s funkcí hudebního salónu a dámského pracovního koutku. Dále uvidíte malý biedermeierovský pokoj s grafikou různého původu: z Německa, Anglie a Francie. Jedná se převážně o mědirytiny, lepty, ocelorytiny a litografie.

II. návštěvní okruh

I druhý návštěvní okruh nabízí atraktivní expozice. Velká hodovní síň byla upravena na tzv. rytířský sál, který patří k nejreprezentativnějším místnostem zámku.

Lokšanská knihovna je nejstarší zámeckou knihovnou v našich zemích, která se dochovala v původní podobě z roku 1558. Místnost má renesanční pestře malovaný trámový strop.

Zámecké zbrojnice jsou umístěné v přízemních prostorách severního a východního paláce, v nejstarší gotické části objektu. Sbírka chladných a palných zbraní patří k nejvýznamnějším v Čechách. Tvoří ji soubor tyčových zbraní českého původu a loveckých pušek Hanuše z Kolovrat.

Na závěr můžete navštívit Kapli neposkvrněného početí Panny Marie. Její zařízení kaple rokokové a vrcholným uměleckým dílem, které zde můžete obdivovat, jsou rokokové varhany.

Proč: výlet pro celou rodinu

Jak tam: autem, vlakem

Kdy:

leden – duben v době od 7.30 – 19.00 hod (So, Ne od 8.30 hod)
květen – září v době od 7.30 – 20.00 hod (So, Ne od 8.30 hod)
říjen – prosinec v době od 7.30 – 19.00 hod (So, Ne od 8.30 hod)
Objekt je v návštěvní sezoně přístupný denně mimo pondělí.Na jak dlouho: celodenní nebo půldenní výlet

Kam: státní zámek Březnice

Info: www.zamek-breznice.cz

(Lenka Kupková)