Černošice vypsaly granty ve třech oblastech

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Město Černošice vyhlásilo granty na rok 2015. Rozdělilo je do tří oblastí a žádosti přijímá do pátku 13. února 2015 do 12 hodin.

První se týká kultury a umění se zaměřením na podporu živého umění, udržování a rozvoj místních kulturních tradic, motivaci spolků, sdružení a umělců k pořádání veřejných akcí v Černošicích, podporu inovativních kulturních projektů, poskytnutí rozmanité nabídky pravidelného uměleckého kulturního vyžití pro občany a návštěvníky města.

Druhý grant se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží do 26 let s trvalým pobytem na území Černošic. Akce a projekty je mají vést ke kladnému vztahu k pohybovým, tvůrčím a dalším volnočasovým aktivitám s důrazem na různorodou nabídku. Grant má za úkol motivovat spolky, sdružení a další oddíly k činnosti a aktivní účasti na společenském i sportovním dění města. Přitom je možné žádat o podporu na pravidelnou činnost, na jednorázový projekt či o obě možnosti.

Třetí grant byl vyhlášen pro registrované sociální služby poskytované v době, kdy není v kapacitních možnostech města je zabezpečit (večer, v noci a o víkendech). A to pro občany Černošic v zařízeních, která se nacházejí na území města i mimo jeho území. Podrobné podmínky včetně formulářů jsou k dispozici zde.

(lib)