O útocích na vlaky pohovoří autor knihy

Pod palbou hloubkařů je název přednášky, kterou povede PhDr. Filip Vojtášek počátkem příštího měsíce v Černošicích. Uskuteční se v úterý 6. 10. od 19 hodin v černošickém Club Kině.

Odborník pohovoří o útocích takzvaných hloubkařů či kotlářů nejen na Černošice samotné, ale i na blízké okolí. V posledních měsících druhé světové války americké a ojediněle také britské stíhací jako hloubkaři útočily v českých zemích na rozličné pozemní cíle – nejčastěji na lokomotivy, ale také na letiště, železniční vagony, mosty aj. Smyslem těchto akcí bylo všemi dostupnými prostředky narušit dopravní infrastrukturu v nepřátelském týlu, v té době plně funkční a ztížit přesun vojska, výzbroje a zásob na frontu.

Autor Filip Vojtášek ve své knize formou místopisného soupisu zaznamenal 951 útoků hloubkařů v českých zemích, a to především na základě hlášení služeben četnictva a protektorátních drah. Text doprovází bohatá fotodokumentace, mimo jiné řada dosud nepublikovaných unikátních dobových záznamů ze samotných náletů pořízených pomocí fotokulomet,

(pan)