Záchytná parkoviště u Berounky vznikají díky obcím

Parkoviště v Dobřichovicích. Foto: Petra Stehlíková

Středočeští radní koncem října schválili projektový záměr výstavby krajských záchytných parkovišť P+R. Parkoviště by měla být vybudována u hlavních radiál dopravních tahů do Prahy.

Tedy v místech, kde lze přestoupit na kapacitní příměstskou integrovanou dopravu, především na železnici.

Navrženo je celkem 11 velkých krajských parkovišť P+R, která by měla vyjít na přibližně 488 milionů korun. S pomocí programů IROP/ITI by mělo být 85 procent hrazeno z evropských zdrojů, pět procent ze státního rozpočtu a zbytek by hradil Středočeský kraj ze svých rozpočtů v letech 2020-2023. Nejblíže našemu regionu byly vybrány lokality Hostivice a Rudná/Nučice. Na zpracovatele studie se výběrové řízení vypíše na začátku začátkem příštího roku.

Některé obce se iniciativně snažily problém s přijíždějícími a parkujícími vozidly vyřešit samostatně a záchytná parkoviště P+R budovaly samy. Najdete je například v Berouně, Dobřichovicích nebo v Černošicích-Mokropsech.

Dobřichovice za pomoci dotačního programu IROP zmodernizovaly a rozšířily parkovací plochu na 185 parkovacích míst. Beroun disponuje plochou pro 184 automobilů. Další obce, například Řevnice, využily dvou výzev dotačního programu ITI na podání svých projektových záměrů na vybudování záchytných parkovišť P+R.

(pan)