Z naší tratě zmizí další žabotlamy

Z naší tratě zmizí další žabotlamyČeské dráhy pokračují v obměně vozového parku.
 

Pokud se po prosincové změně jízdního řádu rozhodnete využít vlakovou dopravu mezi Prahou a Berounem, budete mít opět o něco větší pravděpodobnost, že místo staré špinavé soupravy pojedete novým City Elefantem. Pokud se rozhodnete využít některý ze spojů, který bude nově zajíždět přes celou Prahu až do Úval, budete mít dokonce jistotu.

Dráhy pokračují ve stahování starých souprav 451, známých žabotlamů a jejich nahrazování novými soupravami 471. Nové soupravy přibudou právě na prodloužené lince S7.

Jízdní řád a oběh vozů počítá s tím, že veškeré spoje vedené až do Úval a vypravované zpět budou obsluhovat výhradně nové soupravy. Do Úval se bude jezdit ve špičkách pracovního dne. Celkem tam každý pracovní den zajede 16 párů vlaků.

jm