Výtvarná soutěž Poleťme se včelou …

Výtvarná soutěž Poleťme se včelou ...Pokud vás baví kreslit, malovat, modelovat, paličkovat, dlabat, řezat atd., pak je tu pro Vás tato soutěž.
 

Výtvarná soutěž „Poleťme se včelou“ je vyhlášena u příležitosti oslavy 100. výročí založení Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí. Organizuje ji Základní organizace Českého svazu včelařů Dobřichovice (tak byl spolek později úředně přejmenován).

Soutěž vychází z názoru, že včely jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí života na této planetě. Nejsou nebezpečným a obtěžujícím hmyzem. Naopak: jsou to velice užitečné partnerky našeho pozemského bytí, které velmi přispívají třeba k dobré úrodě i k zachování biodiversity. Název zmiňuje létání, pochopitelně jde o létání duchovní, metaforické a poetické, jehož výtvarné souvislosti snad nemají hranic.

Soutěž probíhá od 1. července do 20. září 2012. Pravidla soutěže: Soutěž je určena pro děti od 3 do 15 let a soutěží se ve 3 věkových kategoriích: 3–6 let, 7–10 let a 11–15 let

Úkolem je vytvořit dílo inspirované včelami a jejich životem a působením.

Výtvarné práce (kresby, malby, grafiky, fotografie, trojrozměrná díla a pod.) mohou být vytvořeny libovolnou technikou ve formátu A4 nebo A3 (prostorová díla v odpovídajícím for- mátu).

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo.

Každá práce musí být na zadní straně (nebo jinde) opatřena štítkem se jménem a příjmením soutěžícího, datem narození, adresou a telefonním či E-mailovým kontaktem (na rodiče), který bude použit pro oznámení výhry.

Soutěžní práce je nutné odevzdat či zaslat nejpozději do 20. září buď pověřeným osobám v oslovených občanských sdruženích, školách a školkách, nebo osobně odnést do knihovny v Dobřichovicích, v Letech, v Karlíku a ve Všenorech

Je také možné je do stejného data po domluvě osobně odevzdat na adrese: Jiří Matl, Strmá 139, 252 29, Dobřichovice. (tel.: 721 232 633, e-mail: dobrichovice.vcely@centrum.cz).

Vyhodnocení prací a vyhlášení výsledků soutěže

Soutěž bude mít dvě roviny–odbornou, jejíž výsledky určí porota a návštěvnickou, v níž budou návštěvníci výstavy rozhodovat o porotou vybraném širším souboru prací vystaveném na výstavě.

Vítězná díla v počtu tří v každé kategorii vybere stanovená porota a vítěze vyhlásí při zahájení výstavy ke 100. výročí Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí 6. 10. 2012. Vítězné práce v každé věkové kategorii budou odborně oceněny takto:

1. místo v dané kategorii – 5 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné) + překvapeni

2. místo v dané kategorii – 3 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné)

3. místo v dané kategorii – 2 kg letošního medu od místních včel + možnost exkurze na včelnici s výkladem (dobrovolné)

Návštěvníci mohou ovlivnit výsledky takto: širší výběr ze soutěžních prací (vybere je výše zmíněná porota) bude vystaven na výstavě 6. – 7. 10. 2012 a během výstavy proběhne ještě hlasování návštěvníků výstavy o nejlepší vystavená díla v jednotlivých kategoriích (díla budou očíslována a návštěvníci budou moci hlasovat na zvláštních hlasovacích lístcích (které obdrží při vstupu na výstavu) pro jedno dílo z každé katego- rie, které se jim nejvíce líbí. Po skončení výstavy budou hlasy sečteny a vítězové (či jejich zákonní zástupci) budou informováni a vyzváni k vyzvednutí ceny. Výsledek hlasování bude též publikován na webu ZO ČSV Dobřichovice (http://dobrichovice-vcely.webnode.cz/).

Cenou pro vítěze v hlasování návštěvníků výstavy bude 1 kg letošního medu od místních včelařů. Ostatní autoři na výstavě vystavených prací obdrží drobnou upomínku.

Obdržené práce se vracejí pouze na výslovné přání autorů či jejich zákonných zástupců, a to do 31. 12. 2012. Pořadatel si vyhrazuje právo s nevrácenými díly dále volně disponovat (samozřejmě s uvedením autorství) a využít je také pro publikační či charitativní účely.

Za pořadatele

Kristina Millerová a Jiří Matl, Strmá 139, 252 29 Dobřichovice, tel.: 721 232 633, e-mail: dobrichovice.vcely@centrum.cz