Vydejte se na výlety do nedalekého okolí

Obec Slapy je od nás vzdušnou čarou jen 14 km, musíte však jet autem–a to je víc. Vezměte si k ruce mapu KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada, použijete sektor B5.

Na Slapech lze dobře zaparkovat ve směru od kostela dolů přes ulici.

Nejdříve vystoupáme k baroknímu kostelu Petra a Pavla s osmibokou lodí a osmibokou věží. Na přilehlém hřbitově najdeme na horní pravé straně hrob Ing. Rolfa Formise, zavražděného hitlerovským komandem v roce 1935 v nedalekém hotelu Záhoří. Formis byl zdatný radiotechnik a oponent Hitlera; vysílačkou z území ČSR vstupoval velmi kriticky přímo do Vůdcových projevů. Nacistické komando mělo za úkol Formise vyhledat a unést do Berlína. Podařilo se jim zjistit jeho pobyt v Záhoří, a tak byl nejdříve hledán v Záhoří u Písku, teprve později v hotelu Záhoří ve Slapech. Podle antény byl Formis nakonec zaměřen a nalezen, bránil se s pistolí, ale byl zastřelen.

Dnešní hotel Záhoří, který je od naší trasy vpravo, nás cestou zaujme stádem daňků za plotem zahrady a nabízí velké steaky z vlastního chovu masného skotu plemene Aberdeen Argus.

Podle červené turistické značky se ze Slap vydáme směrem na Rovínek, ve Slapech zanecháme na levé straně známé vojenské rehabilitační středisko a po mírném klesání dojdeme k lesu, kde napravo bude parkoviště odpadových kontejnerů, ale hlavně dva velké duby, což bude pro nás orientační místo. Pokračujeme dále po červené až téměř na břeh přehradního jezera, k poutní kapli Panny Marie Na Rovínku. Na informační tabuli si můžeme přečíst podrobný popis její zajímavé historie. V těchto místech níže kdysi býval zmíněný původní hotel Záhoří, dnes již zatopený vodou přehradního jezera.

Vrátíme se zpět po červené a od dvou dubů se dáme po cestě přesně na východ zase k vodě přehrady – ze špičky poloostrova vybíhá do jezera za běžných stavů hladiny dlouhá úzká písčitá kosa, což je v naší krajině velmi vzácné. Je to místo oblíbené hlavně rybáři.

A znovu zpět ke dvěma dubům – pohlédneme k nejbližší chatě a začne dobrodružné pátrání. Chatu podejdeme a zanecháme ji po levé straně a budeme pokračovat cestou mezi chatami až tam, kde se nám bude zdát, že už cesta končí. Tam nás úzká pěšinka odvede vpravo k zalesněné strži a ještě kousek pokračujeme mezi dalšími chatami svahem dolů. Dospějeme k místu zvanému Lahoz. Jsou zde tři kamenné kříže z roku 1878 na místě, které bylo dlouho mylně označováno za „střed Českého království“, a proto bývalo hojně navštěvováno. I zde stojí podrobná informační tabule k zajímavé historii dodnes trochu tajemného místa. Asi si místní chataři dosti intimní průchod přes svoji osadu nepřáli, proto sem nevede značená turistická cesta.

Až se odtud vrátíme k autu, budeme mít za sebou asi 6 km pohodlné chůze většinou po lesních cestách, která nám i se zastávkami zabere asi 2 hodiny a zavede nás zpět k našemu autu. Vedle parkoviště mají znamenitou dršťkovou polévku – prý je to jejich vyhlášená specialita.

Ing. Pavel Kyzlík, převzato z dobřichovických Informačních listů