Výstraha varuje před požáry

Foto: z archivu KÚ Středočeského kraje

STŘEDOČESKÝ KRAJ- Český hydrometeorologický ústav vydal 18. července výstrahu, která upozorňuje na vysoké nebezpečí požáru. Výstraha platí až do odvolání. Na území Středočeského kraje i Prahy je i nadále v platnosti zákaz rozdělávání ohňů.

V důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy. V lesích i jinde v přírodě se tak nesmí rozdělávat oheň, vypalovat tráva, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Dále je potřeba toto:

  • Všímat si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů, a to i v místech po předešlých požárech – možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).
  • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat její technický stav a odstranit případné závady.
  • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky.
  • Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.
  • Je také potřeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.