Výstavba řevnické haly zdárně pokračuje

Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – Výstavba nové sportovní haly v Řevnicích je v plném proudu. V prostoru mezi novou budovou základní školy a Lidovým domem vyrostla hrubá stavba dvoupatrové budovy včetně střechy. Termín dokončení stavby byl stanoven na konec letošního roku.

Hala bude primárně sloužit zhruba sedmi stovkám dětí ze Základní školy Řevnice, které zde budou cvičit v hodinách tělocviku. Přístupná bude ale samozřejmě i zájemcům z řad veřejnosti, kteří budou moci využít kromě velké sportovní plochy s tribunou také dva menší cvičební sály v 1. patře a dostatečné zázemí včetně šaten, sprch a obslužných prostor.