Všenory získaly 1,5 milionu na opravu střechy Kulturního domu

Foto: Petra Stehlíková

VŠENORY – Obci Všenory se podařilo získat více než 1,5 milionu korun ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Částka je určena na rekonstrukci střechy Kulturního domu ve Všenorech. Kromě této Rada Středočeského kraje schválila dalších 22 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel.

Celkem na jejich akce poskytl kraj 13,8 milionu korun. Právě do Všenor putuje jedna z nejvyšších částek. Mezi podpořenými projekty s největší dotací je i oprava povrchu komunikací ve Staré Huti u Dobříše za obdobnou finanční sumu. Více než milion korun je určen také na druhou etapu stavebních úprav obecní stodoly v Úhonicích.

Středočeský Fond obnovy venkova je určen pro financování rozvoje malých obcí. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1 000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun. Zastupitelstvo kraje již v minulém roce schválilo dotace pro 86 obcí za více než 55 milionů korun.

(pan)