Fond má pomoci černošickým obyvatelům v nouzi

Ilustrační foto: archiv

ČERNOŠICE – Pomoci svým občanům, kteří se ocitnou nepředvídatelné krizové situaci nebo v okamžité sociální nouzi, chce město Černošice. V letošním roce proto nově zřídilo Fond krizové pomoci a v rozpočtu pro něj vyčlenilo 200 tisíc korun.

Pomoc je určena pro ty, kteří si ve vzniklé situaci jen obtížně mohou poradit sami: například pro rodiny, jimž vyhořel dům, osoby, které v důsledku vážného úrazu přišly o část příjmů, seniory, kteří už nemají síly na úklid a žijí v nedůstojném prostředí, či samoživitele, jimž se nedostává prostředků na školní obědy pro děti a podobně. „Cílem je rychlá pomoc ve formě finančního příspěvku, věcného daru nebo objednání/úhrady služby,“ zmiňuje Martina Řehořová, předsedkyně sociální komise, s tím, že žadatel může získat maximální částku 20 tisíc v daném kalendářním roce.

(pan)