Volby budou 25. října

volbyInformace o předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat letos v říjnu. Vyhlášení parlamentních voleb předcházel pád Nečasovy vlády a neschválení Rusnokova kabinetu. Pro rozpuštění dosavadní Poslanecké sněmovny se vyslovilo 140 poslanců, prezident Miloš Zeman jim 28. srpna 2013 vyhověl.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech. Voliči mohou hlasovat v pátek 25. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 hodin do 14 hodin.

Volit může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Volič musí po příchodu do volební místnosti  prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise prázdnou úřední obálku s úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží i hlasovací lístky volebního kraje, v němž se nachází příslušný okrsek.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, za plentu. V případě, že tak volič neučiní, nemůže hlasovat.

(mn, dle informací MV ČR)